REDT HET AMSTELSILHOUET

 

                         
 

 

In de nieuwe plannen van het Stadsdeel – Oud Zuid  voor het “Archiefterrein” wordt het voormalig Gemeentearchief te nauw ingesloten door te hoge nieuwbouw.

Laatste nieuws: De bouwhoogte is in de stadsdeelvergadering op 19 december 2007 enigszins teruggebracht.  Het Burgerinitiatief wordt verworpen.


 Reacties naar:
amstelsilhouet@deds.nl

Lees verder en sluit U aan.